Liên hệ chúng tôi

Văn phòng: 31S2, Khu phố An Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Nhà máy: Đường 03, Khu công nghiệp Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Người liên hệ: John Nguyễn   

Điện thoại: + 84-919 123 525

Email: tund@ontops.vn  /  ontops@ontops.vn

Đối với các giải pháp nhôm

global.png
manufacturing.png
profile.png
chat-box.png
email.png