https://www.livechatalternative.com/
top of page
moi 4.png
moi 4.png
moi 4.png
Electrical%20Inspectors_edited.jpg

Ontops là chuyên gia anod hóa nhôm hàng đầu, cung cấp một loạt các quy trình và khả năng anod hóa các dự án nhôm đùn.

Anodizing đã được công nhận là một phương tiện có giá trị để kéo dài tuổi thọ của nhôm. Anodizing nâng cao việc sử dụng nhôm như một thành phần sản xuất nhẹ và hấp dẫn.

Trong khi khoa học về quá trình anod hóa nhôm đã được hiểu rõ, thực tế về quá trình anod hóa và chất lượng của thành phẩm cuối cùng - có thể thay đổi đáng kể. Đó là lý do tại sao Ontops đã tập trung chuyên môn hóa của mình vào lĩnh vực quan trọng này, để đảm bảo các bộ phận và sản phẩm hoàn thiện có chất lượng cao nhất, hiệu quả và hiệu quả về chi phí.

"Qua nhiều năm, chúng tôi cũng đã học được rằng khi nhiều quy trình được yêu cầu cho một dự án nhất định, thì việc một công ty anodizing đủ điều kiện, duy nhất thực hiện tất cả chúng sẽ hiệu quả hơn."

bottom of page